สาระน่ารู้

เส้นเลือดฝอยและเส้นเลือดขอด

เส้นเลือดฝอยและเส้นเลือดขอด

ความงาม
เส้นเลือดฝอยและเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากพันธุกรรม อาชีพที่ต้องยืนนาน ๆ หรือเดินมาก ๆ หรือมีการบีบรัดของเส้นเลือดเฉพาะที่ก็เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะนี้ได้
 
ป้องกันได้อย่างไร
ทำโดยการใส่ถุงน่องชนิดหนา การควบคุมน้ำหนักตัว และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาจช่วยได้บ้างการรักษาทำได้อย่างไรทำโดยการฉีดสารเคมีเข้าไปในเส้นเลือดฝอยหรือเส้นเลือดขอด ซึ่งสารเคมีตัวนี้จะไปทำให้เส้นเลือดเส้นนั้นเกิดการอักเสบและหายไปในที่สุดภายในระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ บางครั้งการรักษาอาจต้องทำหลายครั้ง ขึ้นอยู่กับลักษณะของเส้นเลือดนั้นๆ
 
ผลข้างเคียงหลังการรักษา
• บริเวณที่ฉีดสารเกิดอาการเจ็บได้แต่เป็นเพียงเล็กน้อย
• บริเวณที่ฉีดอาจกลายเป็นสีน้ำตาล แต่จะจางหายไปในที่สุด 
• อาจเกิดมีก้อนเลือดตามเส้นเลือดที่ฉีดสาร ซึ่งจะหายได้เอง 
• ถ้ามีอาการอักเสบ ปวดร้อนบริเวณที่ฉีดสารต้องแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 
การเกิดขึ้นใหม่ของเส้นเลือดที่ได้รับการรักษาโดยปกติมักจะไม่เกิดขึ้น แต่บางครั้งอาจเกิดขึ้นได้โดยเส้นใหม่ที่เกิดขึ้นจะอยู่ใกล้ ๆ บริเวณเส้นเลือดเดิม