бишкек эскорт ">

สาระน่ารู้

‘ฟิลเลอร์’…แก้ปัญหาร่องลึก

‘ฟิลเลอร์’…แก้ปัญหาร่องลึก

ความงาม

สารฟิลเลอร์ตัวล่าสุดที่นิยมใช้กันคือสารกลุ่มไฮยารูโลนิก แอซิด หรือบางคนเรียกสั้นๆ ว่า เอชเอ ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในผิวมนุษย์ สารตัวนี้ได้นำมาใช้ได้ประมาณ 10 ปีแล้ว โดยพบว่าไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาหรือก้อนในภายหลัง สำหรับบริเวณที่นิยมใช้สารฟิลเลอร์ได้แก่ ร่องแก้ม ร่องบริเวณมุมปาก ริมฝีปาก โดยจะเริ่มเห็นผลภายหลังฉีดทันที ข้อดีของฟิลเลอร์ชนิดไฮยาลูโรนิก แอซิด คือไม่เกิดก้อน และโอกาสเกิดการแพ้น้อยมาก แต่ข้อเสียคือต้องฉีดซ้ำเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากตัวสารจะค่อยๆ สลายไปเองในช่วงเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี แล้วแต่ชนิดของไฮยาลูโรนิก แอซิด