sisli escort ">

สาระน่ารู้

การทดสอบสารแพ้ในกรณีผื่นแพ้

การทดสอบสารแพ้ในกรณีผื่นแพ้

คุณทราบหรือไม่ว่า?

ผื่นผิวหนังอักเสบมีลักษณะคือเป็นปื้นแดง คัน มีขุย ซึ่งมีหลายสาเหตุ เช่น การระคายจากสารเคมี จากความผิดปกติภายในร่างกายเอง นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการแพ้สารที่สัมผัสร่างกาย การทดสอบสารแพ้ (Patch test) จะมีประโยชน์ในการวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มผื่นผิวหนังอักเสบและเป็นการตรวจหาสารแพ้ในกรณีผื่นแพ้

วิธีการทดสอบสารแพ้
การทดสอบสารแพ้จะทำโดยการนำสารก่อการแพ้ที่พบบ่อย 20 กว่าชนิด เช่น โลหะ น้ำหอม สารกันเสียในเครื่องสำอาง ยาง ในความเข้มข้นที่เหมาะสม มาแปะที่บริเวณผิวหนังที่ไม่มีผื่น ส่วนมากนิยมใช้ผิวหนังบริเวณหลังส่วนบน หรือต้นแขน การทดสอบนี้จะต้องมาพบแพทย์อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 2 วัน (เช่น วันจันทร์ และ พุธ, วันศุกร์ และอาทิตย์) เพื่อทำการอ่านผลการทดสอบ ในบางกรณีอาจต้องมาพบแพทย์ 3 ครั้งเพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนขึ้น
 
คำแนะนำ
-การทดสอบจะมีการนำแผ่นทดสอบเป็นแผ่นพลาสเตอร์ขนาดใหญ่ ปิดทับสารทดสอบทั้งหมดที่บริเวณหลังส่วนบน ดังนั้นช่วงการทดสอบต้องระวังแผ่นทดสอบเลื่อนหลุด โดยต้องละเว้นกิจกรรมที่ทำให้เหงื่ออกมาก เช่นการออกกำลัง และต้องระมัดระวังไม่ให้โดนน้ำบริเวณที่ทำการทดสอบตลอดระยะเวลาที่ทดสอบ 
-หากสงสัยว่าแพ้สารใด เช่น โลชั่น ยาทา ครีมบำรุงผิว น้ำหอม ขอให้นำสิ่งที่สงสัยมาด้วยในวันทำการทดสอบ