ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

รศ.นพ.วาสนภ วชิรมน

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (เกียรตินิยม)
 • วุฒิบัตรตจวิทยา (ผิวหนัง), แพทยสภา
 • Fellowship in Pigmentary disorders, Wakeforest University, NC, USA
 • Fellowship in Dermatologic Surgery and Cosmetic Dermatology,
  University of Pennsylvania, PA, USA

แขนงที่เชี่ยวชาญ

 • ด่างขาว ฝ้า และความผิดปกติของสีผิว
 • สิวและแผลเป็น
 • เลเซอร์ โบท๊อกซ์ ฟิลเลอร์

งานวิจัยและผลงานวิชาการ (บางส่วน)

 • Vachiramon V, Suchonwanit P, Thadanipon K. Melasma in men.
  J Cosmet Dermatol. 2012; 11(2): 151-7.
 • Vachiramon V, Thadanipon K. Postinflammatory hypopigmentation.
  Clin Exp Dermatol. 2011; 36(7): 708-14.
 • Vachiramon V, McMichael AJ. Laser hair removal in ethnic skin:
  principles and practical aspects. J Drugs Dermatol. 2011;10(12 Suppl)
  :s17-9.

ผศ.พญ.เปรมจิต (ไวยาวัจมัย) จันทองจีน

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • วุฒิบัตรตจวิทยา (ผิวหนัง), แพทยสภา
 • Visiting Scholar, Department of Dermatology,
  University of Pennsylvania, PA, USA
 • Visiting Scholar, Psoriasis, Phototherapy & Skin Treatment Center,
  Department of Dermatology, University of California San Francisco, CA, USA

แขนงที่เชี่ยวชาญ

 • สะเก็ดเงิน
 • ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ
 • สิว ฝ้า รอยดำ
 • การรักษาโรคผิวหนังโดยใช้แสง
 • เลเซอร์ โบท๊อกซ์

งานวิจัยและผลงานวิชาการ (บางส่วน)

 • แนวทางการดูแลผู้ป่วยสะเก็ดเงิน วารสารโรคผิวหนัง 2554
 • Vaiyavatjamai P, Wattanakrai P. Side effects and complications of
  fractional 1550-nm erbium fiber laser treatment among Asians.
  J Cosmet Dermatol 2011; 10(4): 313-6
 • Pongpudpunth M, Vaiyavatjamai P, Rattanakaemakorn P. Successful
  treatment of progressive macular hypomelanosis with narrowband
  UVB: A case report. Thai J Dermatol 2012; 28(4): 283-6

นพ.กุลวัตร ธาดานิพนธ์

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (เกียรตินิยม)
 • วุฒิบัตรตจวิทยา (ผิวหนัง), แพทยสภา
 • Visiting Scholar, Department of Dermatology, Cleveland Clinic, OH, USA

แขนงที่เชี่ยวชาญ

 • ผื่นแพ้สัมผัส ผิวหนังอักเสบ และอาการแพ้อื่นๆ ทางผิวหนัง
 • โบท๊อกซ์ ฟิลเลอร์ เลเซอร์
 • สิว

งานวิจัยและผลงานวิชาการ (บางส่วน)

 • Vachiramon V, Thadanipon K, Rattanakaemakorn P. Adult-onset
  dyschromatoses. Clin Exp Dermatol. 2012 Mar;37(2):97-103.
 • Vachiramon V, Thadanipon K, Chanprapaph K. Infancy- and childhood
  -onset dyschromatoses. Clin Exp Dermatol. 2011 Dec;36(8):833-8.

พญ.ภัทริน อนุศักดิ์เสถียร

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Diploma in Dermatology
 • Fellowship in Dermatologic Surgery and Procedural Dermatology

แขนงที่เชี่ยวชาญ

 • เลเซอร์
 • สิว ฝ้า ปัญหาความงาม
 • โบท๊อกซ์ ฟิลเลอร์

งานวิจัยและผลงานวิชาการ (บางส่วน)

 • Vachiramon V, Anusaksathien P, Kanokrungsee S, Chanprapaph K. Fractional Carbon Dioxide Laser for Keratosis Pilaris: A Single-Blind, Randomized, Comparative Study. Biomed Res Int. 2016; 2016: 1928540.

พญ.ชูวรรษา ชุณหโรจน์ฤทธิ์

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • MSc in Clinical Dermatology, King’s college, London

แขนงที่เชี่ยวชาญ

 • สิว ฝ้าและรอยดำ
 • เลเซอร์กำจัดขน
 • ยกกระชับผิวโดยไม่ต้องผ่าตัด
 • โบท๊อกซ์ ฟิลเลอร์

งานวิจัยและผลงานวิชาการ (บางส่วน)

 • Melasma: a comprehensive review. Clinical Dermatology MSc, King’s college, London

พญ.ทิวบุญ ศรีพจนารถ

ประวัติการศึกษา

 • -แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • วุฒิบัตรตจวิทยา (ผิวหนัง), แพทยสภา

แขนงที่เชี่ยวชาญ

 • โรคของเส้นผมและ หนังศีรษะ
 • สิว
 • เลเซอร์ การยกกระชับผิวโดยไม่ต้องผ่าตัด
 • โรคผิวหนังเด็ก

งานวิจัยและผลงานวิชาการ (บางส่วน)

 • Sriphojanart T, Vachiramon V. Diffuse Dermal Angiomatosis: A Clue to the Diagnosis of Atherosclerotic Vascular Disease. Case Rep Dermatol 2015; 7: 100-6.