ศูนย์ฉายแสงรักษาโรคผิวหนัง

จัดเป็นการรักษาหลักสำหรับปัญหาผิวหนังบางชนิด เช่น ด่างขาว รอยขาว และสะเก็ดเงิน นอกจากนี้ผื่นแพ้ และผื่นคันบางชนิดยังสามารถรักษาด้วยแสงอาทิตย์เทียมได้ด้วย

แสงอัลตราไวโอเลตจากเครื่องฉายแสง จัดเป็นแสงบริสุทธิ์ที่มีความยาวคลื่นเหมาะสม สำหรับการรักษา จึงมีความปลอดภัยต่อผิวหนัง S.E.C. clinic ให้บริการฉายแสงแบบ เฉพาะจุด การฉายแสงเฉพาะส่วนมือและเท้า และฉายแบบทั่วตัว ขึ้นกับสภาพปัญหา และบริเวณที่เป็น

  • ช่วยควบคุมโรคที่มีรอยโรคมากและบริเวณกว้างได้ดีกว่าการใช้ยาเพียงอย่างเดียว
  • โอกาสกลับเป็นซ้ำมีน้อยหลังจากหายจากโรค
  • สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้ยาทา

ควรทำการฉายแสง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง จึงควรคำนึงความสะดวกในการเข้ารับบริการ ปัจจุบันการฉายแสงมีข้อจำกัดเนื่องจาก สถานที่ให้บริการฉายแสงในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่แห่งและมักเปิดบริการในเวลาราชการ เท่านั้น ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถรับบริการได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

แผนกฉายแสง S.E.C. clinic เปิดบริการฉายแสงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด รวมทั้งค่าบริการ ที่เหมาะสม เดินทางสะดวกพร้อมที่จอดรถ จึงทำให้ง่ายและสะดวกต่อผู้รับบริการ