ศัลยกรรมผิวหนัง

ได้แก่ การผ่าตัดผิวหนังของผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจชิ้นเนื้อ สำหรับการวินิจฉัยโรค
การรักษาเนื้องอกและซีสต์ของผิวหนังด้วยการผ่าตัด การจี้รอยโรคด้วยความเย็น
และการผ่าตัดปลูกถ่ายเซลล์สีผิว

สำหรับในกรณีที่เป็นซีสต์ของผิวหนัง และเนื้องอก ไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกธรรมดา หรือมะเร็งผิวหนัง

นิยมใช้ใน เนื้องอกผิวหนังบางชนิด เช่น หูด การรักษาโดยวิธีนี้มีข้อดีคือผู้ที่รับการรักษา สามารถ
ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ไม่ต้องหลีกเลี่ยงน้ำหรือแดด และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง

เป็นวิธีการรักษาสำหรับผู้ที่เป็นโรคด่างขาว ปานขาว และแผลเป็นสีขาวบางชนิด
หลักการคือ การนำผิวหนังบริเวณที่มีสีปกติ ผ่านกระบวนการทางห้องปฏิบัติการ
สกัดเฉพาะเซลล์สีผิว แล้วนำไปปลูกถ่ายลงบริเวณที่จะทำการรักษา ทำให้บริเวณ
ที่เป็นสีขาว กลับมีสีผิวปกติขึ้นมา ซึ่ง S.E.C. clinic เป็นเพียงคลินิกแห่งเดียว
ในประเทศไทยที่ให้การรักษาโดยเทคนิคนี้