เกี่ยวกับเรา

S.E.C. clinic เกิดจากการรวมตัวกันโดยกลุ่มอาจารย์และแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การรักษาและบริการผู้ที่มีปัญหาด้านผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็น โรคผิวหนังหรือปัญหาความงาม เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ที่มีปัญหาผิวหนังที่ต้องการ การรักษาอย่างถูกต้องโดยแพทย์เฉพาะทางเป็นจำนวนมาก แต่การเข้าถึงการรักษา ยังมีข้อจำกัด เช่นข้อจำกัดด้านเวลาและการการเดินทาง รวมทั้งค่าบริการ

S.E.C. clinicจึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อให้การบริการตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาผิวหนังและ ความงาม ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ โดยที่ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการ บริการ และเข้าถึงการบริการที่ง่ายในราคาที่สมเหตุสมผล

ทางS.E.C. clinicเปิดให้บริการทุกวัน โดยให้การรักษาในทุกด้านของผิวหนัง ได้แก่

  • โรคผิวหนังและโรคทั่วไป
  • ฉายแสงเพื่อการรักษา
  • ความงามและเลเซอร์
  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  • ศัลยกรรมผิวหนัง
  • โรคของหนังศีรษะและเล็บ