izmir escort" />

ข่าวสารและกิจกรรม

izmir escort" alt="iPhone mini พลัส iOS 7 โอเพ่นอัพเพจ izmir escort" />

iPhone mini พลัส iOS 7 โอเพ่นอัพเพจ izmir escort

15 มิถุนายน 2556
คำถามที่ว่าคือไอโฟนรุ่นนี้ตกลงมีจริงหรือไม่นั้น? ยังไม่มีใครออกมาฟันธง ยกเว้นความใกล้เคียงสุดที่เคยถูกรายงานผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้
 
เพราะเนื่องจากราคาที่คาดว่ามาในราคา 4 พันกว่าบาทนั้น ได้ถูกปฏิเสธว่าไม่อาจกำเนิดขึ้นได้ ภายใต้ลายน้ำแอปเปิล ฉะนั้นไม่อาจเรียกได้ว่ามันคือ iphone low cost
 
แต่มันคือ iPhone mini ที่จะมาในราคาที่ถูกคาดว่าจะอยู่ในช่วง 9,000 – 11,000 บาท  พร้อมประสบการณ์ iOS 7 เฉกคอนเซ็ปต์จาก Martin Hajek ด้านล่างนี้!!
 
คำถามที่ว่าคือไอโฟนรุ่นนี้ตกลงมีจริงหรือไม่นั้น? ยังไม่มีใครออกมาฟันธง ยกเว้นความใกล้เคียงสุดที่เคยถูกรายงานผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้
 
เพราะเนื่องจากราคาที่คาดว่ามาในราคา 4 พันกว่าบาทนั้น ได้ถูกปฏิเสธว่าไม่อาจกำเนิดขึ้นได้ ภายใต้ลายน้ำแอปเปิล ฉะนั้นไม่อาจเรียกได้ว่ามันคือ iphone low cost
 
แต่มันคือ iPhone mini ที่จะมาในราคาที่ถูกคาดว่าจะอยู่ในช่วง 9,000 – 11,000 บาท  พร้อมประสบการณ์ iOS 7 เฉกคอนเซ็ปต์จาก Martin Hajek ด้านล่างนี้!!