umraniye escort" />

ข่าวสารและกิจกรรม

umraniye escort" alt="ไฟล์ .GIF จริงๆ ออกเสียงว่า จิ๊บ (JIF) umraniye escort" />

ไฟล์ .GIF จริงๆ ออกเสียงว่า จิ๊บ (JIF) umraniye escort

16 มิถุนายน 2556
ภาพ GIF ภาพเคลื่อนไหว คิดค้นตั้งแต่ปี 1987 ในขณะที่ Wilhite ทำงานอยู่ที่ CompuServe และไฟล์ภาพแรกนั้นเป็นรูปเครื่องบินกระดาษเคลื่อนไหว แม้ Wilhite จะเกษียณการทำงานไปกว่า 10 ปี แล้ว แต่ .GIF ยังได้รับคำชื่นชม และเป็นคำค้นแห่งปี 2012
 
แต่สิ่งหนึ่งที่ติดค้าง คาใจบิดาแห่ง .GIF ตลอดมา ก็ได้ถูกเปิดเผยขึ้นในงาน ขณะที่เขาก้าวขึ้นไปรับรางวัลบนเวลา คือตลอดมานั้น Wilhite อยากจะบอกทุกๆ คนว่าภาพ “กิ๊บ” นั้นออกเสียงว่า “จิ๊บ” นะทุกท่าน !!